ἀπόλλυμ'

ἀπόλλυμ'
ἀπόλλῡμι , ἀπόλλυμι
destroy utterly
pres ind act 1st sg
ἀπόλλυμαι , ἀπόλλυμι
destroy utterly
pres ind mp 1st sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”